Culturia
 Allmänt om Culturia / Programrepertoar / Referenser/ Övrigt / CalmariaoperanKvinnans Vänner / Föreningen / Artistpresentation

 

KORT OM CULTURIA

CULTURIA är en ideell kulturförening, som bildades 1999. Culturias programkoncept bygger rent tekniskt på principen – franchising. Varje enskild ansluten kulturkreatör har alltså ett eget forum (ekonomiskt, administrativt, tekniskt och idémässigt) inom Culturias paraply. Den enskilda enheten (sektionen) har dock en redovisningsskyldighet (bl a ekonomiskt, idémässigt) gentemot Culturia centralt. Det är Culturia centralt som har ansvaret att redovisa verksamheten utåt och till myndigheter, bl a skattemyndigheten.

Det överordnade konstnärliga idékonceptet med Culturia är att vara kulturellt nyskapande på ett personligt sätt. Kulturprogrammen ska vara redigerade och disponerade på ett sådant sätt att underhållning och undervisning blandas i jämna proportioner.

Ett annat utmärkande drag i Culturias programproduktioner är att de har ambitionen att vara mera originella än avancerade. (Totalöversikt av Culturias såväl verkställda som planerade programkoncept finns på separat informationsblad – se www.Culturia.se)

Om du sysslar med någon form av kulturskapande kan kanske Culturia vara ett tekniskt, moraliskt och idémässigt stöd för dig. Hör gärna av dig till Culturia. Vi lyssnar gärna på dina ”kulturdrömmar”.

Culturia söker också medarbetare som i någon form kan ha en funktion inom Culturias verksamhet. Det kan vara fråga om att sprida information, att sälja Culturias program eller vara programfunktionär (värd/värdinna) vid vissa av Culturias programtillfällen. För dig som har för avsikt att i framtiden arbeta med kultur i olika former kan kanske Culturia vara ett alternativ att pröva – vem vet?

Hör vänligen skriftligen av dig till Culturia med några rader om dig själv. Skriv lite om din biografi och vad du anser dig vara bra på.

Upplands Väsby i april 2013

Med vänliga kulturhälsningar
CULTURIA

 

John Cedergren
Verksamhetschef

 


CULTURIA Industrivägen 28 194 77 UPPLANDS VÄSBY
Mobil: 070-497 53 72
E-post: culturia@tele2.se www.culturia.se
Postgiro: 21 73 02-9 Org nr: 80 24 08 - 33 65

  Programrepertoar

  Referenser

  Om föreningen


  Calmariaoperan

  Kvinnans vänner är en ideell intresseförening.

  Webbkreatör: Erik Levlin