Culturia
 Allmänt om Culturia / Programrepertoar / Referenser/ Övrigt / CalmariaoperanKvinnans Vänner / Föreningen / Artistpresentation

CULTURIA

CULTURIA är en ideell kulturförening, som bildades 1999.

Culturias överordnade ambition är att skapa och initiera personliga och originella kulturprogram av olika slag. Det är Culturias avsikt att vara verksamt över hela landet. Dessutom vill vi stödja och samarbeta med andra kulturinstitutioner (teatrar, festvåningar, kongresshus, studieförbund, skådebanor m m) och kreatörer. Vi har ett stort kontaktnät inom svenskt kulturliv. I våra egna kulturprojekt utför vi alla arbetsuppgifter själva, såväl tekniska, juridiska, administrativa som konstnärliga - allt från ax till limpa.

Styrelsen består av:

Ordförande Philip Lönegren, kassör John Cedergren, sekreterare Jan Gillergård, webbkreatör Erik Levlin och suppleant Peter Brandén

Ytterligare information om CULTURIA lämnas av John Cedergren, Informationschef och chef för sektion B1.
Mobil: 0704 975 372, E-post: culturia@tele2.se

Plusgiro: 21 73 02 - 9 Org nr: 80 24 08 - 33 65

Kontakta föreningen


Calmariaoperan

Kvinnans vänner är en ideell intresseförening.

  Webbkreatör: Erik Levlin