Kvinnans Vänner
   Sidan publiceras i samarbete med föreningen Culturia

Kvinnans Vänner är en ideell intresseförening vars överordnade syfte och ambition är att arbeta för att kvinnorna ska få mera makt i sina egna liv. Om kvinnorna får mera makt i sina egna liv så kommer det att leda till att vi får en bättre relation mellan man och kvinna. Det är kvinnorna själva som sätter gränserna för i vilken omfattning och form de vill ta emot föreningens stöd. Kvinnans Vänner lägger sig dock inte i på vilket sätt kvinnorna använder sin makt. Under förutsättning att kvinnorna inte bryter mot befintliga lagar och förordningar i samhället. Olika former av mentorskap är föreningens direkta och generella stödfunktion till kvinnorna. Kvinnans Vänner fungerar i först hand som nätverksbyggare. Det finns en viss kompetens i föreningen som givetvis kommer till användning i verksamheten. Dessutom finns det möjligheter att ta in kompetens utanför föreningen - men fortfarande inom vårt nätverk.

Föreläsningar, seminarier, kvinnoforskning, filosoficaféer, kulturprogram och rena nöjesaktiviteter, där kvinnan är det centrala temat, är exempel på några konkreta verksamheter. Kvinnans Vänner delar också ut priser, hedersutmärkelser och diplom till de personer som gjort förtjänstfulla insatser för kvinnor. Att vara en remissinstans i kvinnofrågor är en annan funktion för föreningen.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att KvinnansVänner är en förening som blir vad man gör den till. Passiva medarbetare ger en passiv förening. Föreningen vill vara ett öppet forum för kreativa medarbetare och supporters. Föreningen är öppen för alla som vill stödja kvinnor i någon form och omfattning. Helst vill vi, av naturliga skäl, ha medarbetare som stödjer kvinnor mer än män. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

Medlemskap

Medlemskapet kostar 100 kr/år. För den som inte vill vara medlem utan bara lämna ekonomiskt bidrag finns det tvåstödformer, dels supporterklubben och dels fanklubben. Supporterklubben finns i tre valörer: brons (100 kr), silver (200 kr) och guld (300 kr). Fanklubben (50 kr). För båda stödformerna delas ut intyg i visitkortsformat samt ett tackbrev.


Ytterligare information om Kvinnans Vänner lämnas av John Cedergren.
Mobil: 0704 975 372

Kvinnans Vänners organisations nr: 80 24 06 - 11 97
Bidrag till föreningen kan betals in via Culturia Plusgiro 21 73 02 - 9. Ange "Kvinnans Vänner" på talongen.


Exitprogramm för mördargroupies motverkar våld mot kvinnor

Vissa mäns våld mot kvinnor kan vi motverka genom att samla de män som tar avstånd från våld. Kvinnor utsätts oftast för våld av män som de har eller har haft en relation med. Vi vill berika kvinnornas livsituation genom att hjälpa kvinnorna att välja bort män som våldför sig på kvinnor.

   Webbkreatör: Erik Levlin