Kvinnans Vänner
   Sidan publiceras i samarbete med föreningen Culturia / Kvinnans vänner

Exitprogramm för mördargroupies motverkar våld mot kvinnor
2012-08-20

Kvinnor utsätts oftast för våld av män som de har eller har haft en relation med (SCB Offer för våld och egendomsbrott 2008-2009, Graaf "Det ska bli ett sant nöje att döda dig", Kara "Hälsa henne att hon ska dö"). Under 2010 anmäldes 27 200 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige och cirka 17 kvinnor mördas varje år av en närstående man (www.kvinnojouren.se/fakta). Mördargroupies, kvinnnor som älskar kriminella män (Svenska Dagbladet, 27/7 2008, Expressen 18/7 2009), bidrar dessutom till att genom det sexuella urvalet skapa våldsbrottslingar. Kvinnornas val av män har genom det sexuella urvalet en avgörande betydelse för hurdana män vi får (www.culturia.se/eriklevlin/xindex.htm). Att stödja kvinnorna så att de klarar av att välja bort de våldsamma männen och istället välja icke våldsamma män är viktigt i arbetet mot kvinnovåld. En misshandlad kvinna skulle inte bli misshandlad om hon inte sökte upp våldsamma män. Hennes egna gener gör att hon har en krimminellofil sexuell läggning som medför att hon upplever våldsamma män som sexuellt attraktiva. Naturens syfte med gener för krimminellofil sexuell läggning är att hon skall få våldsamma söner som kan bli framgångsrika i den kamp om honorna som förekommer hos de flesta andra däggdjursarter.

Därför behövs exitprogramm för mördargroupies med syfte att omprogrammera hennes undermedvetna så att hon inte faller för våldsamma män. Exitprogramm för kriminella fyller ett viktigt syfte att minska krimilaliteten genom att få brottslingar att komma bort från den kriminella banan. Dock för att förhindra att fler blir kriminella behövs exitprogramm för mördargroupies för att motverka att dessa genom det sexuella urvalet avlar fram fler brottslingar. Färre våldsamma män ger ett mindre våldspräglat samhälle med bättre levnadsvillkor och högre levnadsstandard.

Kristen tro har hjälpt kriminella att ta sig ur kriminalitet. En bön för mördargroupies att ta sig bort från en kriminellofil sexuell läggning kan vara:

"Gud - upphäv de naturlagar som gör att män måste vara våldsamma för att kvinnor med kriminellofil sexuell läggning skall bli parningsvilliga.
Befria mig från min kriminellofila sexuella läggning.
Rädda mig från att få söner som blir kriminella därför att jag valt en våldsamm kriminell man med gener för adrenalinkickar av våld till att bli far till mina barn.
Rädda mig från ett liv i våld och misshandel.
Rädda mig från risken att bli dödad av en våldsamm man"

Om kvinnan lär sig bönen utantill och upprepar den så ofta hon kan skickar hon ut ett budskap i sitt neurala nätverk som bör kunna omprogrammera de undermedvetna centra som ger upphov till den kriminellofila sexuella läggningen. Den männskliga hjärnan är ett neuralt nätverk som fungerar som en paralelldator. Det finns ingen central processor utan varje hjärncell är en egen dator som är kopplade i ett nätverk till de andra hjärncellerna. Därmed kan det finnas undermedvetna centra i nätverket som generna har programmerat till att påverka individen till att uppfylla genernas syften, t.ex ge män adrenalinkickar av våld eller göra kvinnor förälskade i våldsamma män. Exitprogrammet syftar till att omprogrammera dessa undermedvetna centra.

Det är de kvinnor som sprider föreställningen att alla män är våldsamma och därmed skapar en tro att det inte finns allternativ till de våldsamma männen som är könsförrädare och som därmed bidrar till att skapa våldsamma och kvinnoföraktande män. Våldsamma män struntar i att män som ratats av kvinnorna tar avstånd från våldet men kan tvingas att avstå från våld om våld medför att de själva blir ratade av kvinnorna.

Erik Levlin

   Webbkreatör: Erik Levlin